سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
به پایان دو چیز نمی توان رسید : دانش و خرد . [امام علی علیه السلام]